Eyesight

Špičková asistenčná technológia Subaru

V spoločnosti Subaru veríme v ÚPLNÚ BEZPEČNOSŤ a jej dôležitou súčasťou sú protikolízne bezpečnostné technológie, ktoré sa usilujú o predchádzanie samotným nehodám. Preto sme vytvorili špičkový asistenčný systém spoločnosti Subaru s názvom EyeSight (*1).

Tento systém slúži ako druhý pár očí, ktorý sleduje cestu pred vozidlom. EyeSight využíva dve stereokamery zaznamenávajúce trojrozmerný farebný obraz a vyznačujúce sa vynikajúcou schopnosťou rozpoznávania obrazu, ktorá sa takmer vyrovná ľudskému oku. S použitím obrazu z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť a vzdialenosť a nerozpoznáva len vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov. (*2)

Pri zistení nebezpečenstva upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby sa predišlo nehode. Systém EyeSight tak zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia.


Asistent jazdy

Adaptívny tempomat

Systém EyeSight dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú vodičom rovnako ako klasický tempomat.

To však nie je všetko. Okrem toho disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, ktorá monitoruje odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí. Keď vpredu zaznamená iné vozidlo, bude upravovať rýchlosť tak, aby nastavený odstup ostal zachovaný. To v širokom rozsahu rýchlostí od 0 do približne 180 km/h.

Adaptívny tempomat je určený predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách, pričom dokáže reálne rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach vozidiel až do zastavenia. Ide o veľmi užitočnú funkciu pri dlhých cestách, ktorá vodičovi poskytuje dodatočný komfort.

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy a v rámci jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej strany na druhú, systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu zapne zvukový signál a blikanie príslušnej kontrolky, aby vám pomohol zachovať si ostražitosť. Uvedený systém sa však aktivuje až pri rýchlosti približne 60 km/h alebo vyššej. Ak počas jazdy rýchlosťou vyššou ako cca 50 km/h neúmyselne prejdete k hranici jazdného pruhu a začnete z neho vychádzať bez zapnutia príslušného smerového svetla, systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu vás na túto situáciu upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.


Prevencia nehôd

Protikolízny brzdový systém

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, upozorní na to vodiča pomocou zvukového signálu a kontrolky na prístrojovej doske. Ak vodič napriek tomu nepodnikne žiadny únikový manéver s cieľom zabrániť zrážke, systém začne automaticky brzdiť, aby znížil intenzitu nárazu, prípadne zrážke úplne zabránil, ak to bude možné. Ak sa vodič pokúsi vyhnúť zrážke pomocou únikového manévru, protikolízny bezpečnostný systém mu môže poskytnúť potrebnú asistenciu.(*3)

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto spätného chodu zaradíte polohu pre jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, zapne blikanie príslušnej kontrolky a zníži výkon motora, aby vám pomohol zabrániť čelnej zrážke.

UPOZORNENIE NA ROZJAZD VOZIDLA VPREDU

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Asistent na udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Počas jazdy na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách asistent na udržanie vozidla v jazdnom pruhu monitoruje deliace čiary na ceste pomocou stereo kamery, pričom dokáže  zaznamenať vychádzanie vozidla z aktuálneho pruhu. Pri rýchlosti približne 60 km/h alebo vyššej poskytuje dokonca zásahy do riadenia s cieľom zabrániť vybočeniu vozidla z jazdného pruhu a zvýšiť bezpečnosť jazdy. 


*1
EyeSight je podporný systém, ktorý nemusí fungovať optimálne vo všetkých jazdných podmienkach. Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad údržba
*2
Systém EyeSight rozpoznáva len objekty vyššie ako 1 meter nad zemou a nedokáže rozpoznať deti s výškou menej než 1 meter. V závislosti od rôznych podmienok môžu existovať prípady, keď detekcia nie je možná.
*3
Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácii. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.
Príďte otestovať model Outback