Bezpečnosť

Celková bezpečnosť Subaru

Subaru kladie bezpečnosť na prvé miesto. Preto už vyše 50 rokov zdokonaľuje, testuje a preskúšava svoje pokročilé bezpečnostné prvky. Prostredníctvom najmodernejších systémov na ochranu pri nehodách a ich prevenciu a tiež kľúčových technológií, ako sú globálna platforma Subaru alebo symetrický pohon AWD, ostáva spoločnosť Subaru verná heslu „človek na prvom mieste“. Neustálym vylepšovaním celkovej bezpečnosti smeruje k vízii absolútne beznehodovej budúcnosti.

Primárna bezpečnosť

Skvelá viditeľnosť, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky vám zaistia bezpečnosť od momentu nastúpenia do vozidla.

Skvelá viditeľnosť

Prepracovaná kabína poskytuje ešte lepší výhľad vďaka usporiadaniu okien, vonkajších spätných zrkadiel a stĺpikov, ktoré minimalizuje mŕtve uhly.

Aktívna bezpečnosť

Kľúčové technológie ako symetrický pohon AWD a globálna platforma Subaru poskytujú precíznu kontrolu nad základnými prvkami šoférovania, teda riadením, zatáčaním a brzdením.

Automatické zabrzdenie vozidla (AVH)

Znižuje únavu vodiča po zastavení na semaforoch, v dopravnej zápche alebo na svahu. Po úplnom zastavení systém AVH udrží vozidlo bez pohybu, dokonca aj keď úplne zložíte nohu z pedála.

Systém riadenia dynamiky vozidla

Zlepšuje zatáčanie a vyhýbanie sa nebezpečenstvu, pretože počas zatáčania upravuje smerovanie krútiaceho momentu systému AWD, výkon motora a brzdenie samostatne pre každé koleso.

Systém aktívneho smerovania krútiaceho momentu

Systém aktívneho smerovania krútiaceho momentu zlepšuje vlastnosti vozidla pri vyhýbaní sa nebezpečenstvu a zatáčaní, pretože v zákrutách pribrzďuje vnútorné kolesá a viac výkonu prenáša na vonkajšie kolesá.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka nízko položenému ťažisku, zdokonalenému systému zavesenia kolies a zvýšenej tuhosti dokáže vozidlo okamžite reagovať na podnety vodiča, čo pomáha pri vyhýbaní sa nebezpečenstvám na ceste.

* Pozrite sa na podmienky

* Len na ilustračné účely. Nejde o skutočné hodnoty.

Preventívna bezpečnosť

Pokročilé bezpečnostné technológie, napríklad systém EyeSight*¹, pomáhajú predchádzať kolíziám ešte predtým, ako k nim dôjde.

Vonkajšie spätné zrkadlo s automatickým naklonením

Túto praktická funkcia pomáha vodičovi bezpečnejšie manévrovať pri cúvaní a parkovaní. Po zaradení spiatočky sa zrkadlo na strane spolujazdca automaticky nakloní smerom nadol.

Natáčacie svetlomety (SRH)

Umožňujú lepšie vidieť do zákrut za tmy, čím zvyšujú bezpečnosť pri jazde v noci. Tieto svetlomety sa natáčajú podľa riadenia, teda smerujú lúče svetiel tam, kam vozidlo zatáča.

Adaptívne diaľkové svetlá (ADB)

V noci budete vidieť lepšie. Maticový systém ovláda pole LED diód, aby diaľkové svetlá osvetľovali tmavé oblasti bez oslňovania protiidúcich vozidiel a vozidiel pred vami.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

Senzory v zadných rohoch upozorňujú vodiča na vozidlá v zadných mŕtvych uhloch. Tým zvyšujú bezpečnosť pri zmenách jazdného pruhu a tiež varujú pred rizikom kolízie pri cúvaní.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)

Pomáha zabrániť kolízii alebo znížiť mieru poškodenia pri nehodách počas cúvania. Štyri senzory zaznamenávajú prekážky za vozidlom. Dokážu vás upozorniť prostredníctvom výstražného zvukového signálu a automaticky aktivovať brzdy.

Asistenčná technológia pre vodiča Subaru EyeSight

Kompletne prepracovaná technológia EyeSight*¹ prináša množstvo nových a zdokonalených funkcií, ktoré vodičovi dodávajú ešte väčší pocit bezpečia. Aktualizácie rozpoznávania obrazu a riadiaceho softvéru a tiež hardvérové vylepšenia, ako je napríklad integrácia do čelného skla, umožňujú ešte istejšiu a bezpečnejšiu jazdu v mnohých reálnych jazdných situáciách.

Adaptívny tempomat

Adaptívny tempomat ponúka komfort na dlhých cestách. Nepretržite monitoruje odstup od vozidiel vpredu a rozdiel rýchlostí, aby mohol udržiavať nastavenú vzdialenosť. Systém je užitočný najmä na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách. Dokáže rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach až do úplného zastavenia.

Prevencia neúmyselného vybočenia z jazdného pruhu

Eliminuje stres počas dlhých jázd tým, že pomáha udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu. Vďaka rozpoznávaniu značenia jazdných pruhov a vhodným zásahom do riadenia môže pomáhať udržiavať vozidlo v strede jazdného pruhu. Pomáha predchádzať neúmyselnému opusteniu vozovky, dokonca aj na cestách bez značenia jazdných pruhov. Vďaka rozpoznávaniu okrajov cesty, napríklad podľa trávy pri ceste, dokáže asistovať pri ovládaní volantu s cieľom udržať vozidlo v jazdnom pruhu.

Funkcia udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu a adaptívne ovládanie riadenia podľa vozidla pred vami

Na základe rozpoznávania značenia jazdných pruhov a vozidiel vpredu asistuje pri ovládaní volantu a pomáha zostať v strede vozovky, čím znižuje únavu a stres pri šoférovaní.

Systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu

Keď zastavíte a premávka pred vami sa dá zas do pohybu, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou vyzve na rozjazd.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Ak sa pred vozidlom nachádza prekážka a vy namiesto spiatočky zaradíte prevod pre jazdu dopredu, systém vás na to môže upozorniť zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou. Súčasne obmedzí výkon motora, aby minimalizoval silu možného čelného nárazu a poškodenie prednej časti vozidla.

Protikolízny brzdový systém*²

Nová stereokamera so širším uhlom záberu, zdokonalenou technológiou rozpoznávania obrazu a vylepšeným riadiacim softvérom pomáha predchádzať nehodám na križovatkám.

Autonómne núdzové riadenie

V situáciách, keď zásah protikolízneho brzdového systému nestačí, sa aktivuje systém autonómneho núdzového riadenia. Ten pomocou stereokamery a zadného radaru deteguje značenie jazdných pruhov a posudzuje, či je dostatok priestoru na bezpečné vyhnutie sa kolízii s objektom pred vozidlom. Ak áno, systém aktivuje funkciu automatickej podpory riadenia, aby vodičovi pomohol vyhnúť sa kolízii.

Systém monitorovania vodiča

Systém monitorovania vodiča je najmodernejší podporný systém, ktorý využíva špeciálnu kameru a softvér na rozpoznávanie tváre na sledovanie únavy alebo nesústredenosti. Dokáže rozpoznať až päť vopred zaregistrovaných vodičov, pre ktorých si do pamäte ukladá individuálne nastavenia týkajúce sa funkcií v v priestore vodiča, aby každému z nich poskytol čo najpríjemnejší zážitok z jazdy.

Sledovanie bdelosti

Ak systém monitorovania vodiča zistí u vodiča stratu pozornosti alebo únavu, upozorní ho zvukovými a vizuálnymi signálmi.

Automatické nastavenie funkcií v priestore vodiča

Systém monitorovania vodiča dokáže bez ohľadu na vek či typ postavy vodiča automaticky nastaviť polohu sedadla, vonkajších spätných zrkadiel a klimatizácie podľa vopred uložených preferencií pre konkrétneho vodiča.

Automatické nastavenie polohy spätných zrkadiel

Pred jazdou si nemusíte nastavovať vonkajšie spätné zrkadlá, pretože systém monitorovania vodiča ich nastaví za vás podľa vopred uloženého nastavenia.

Osobné nastavenia vodiča

Systém monitorovania vodiča prakticky obnoví ďalšie osobné nastavenia vodiča, napríklad obsah zobrazený na stredovom displeji, zobrazenia na prístrojovom paneli či klimatizáciu.

* Pozrite sa na podmienky

*¹ Asistenčný systém EyeSight nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Úplné informácie o fungovaní a obmedzeniach systému EyeSight vrátane prvkov uvedených v tejto brožúre nájdete v používateľskej príručke.
*² Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácii. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.

Pasívna bezpečnosť

Navrhnuté tak, aby vás v prípade kolízie chránili rôzne prvky, napríklad usporiadanie motora s ohľadom na ochranu kabíny a SRS* airbagy.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Konštrukcia globálnej platformy Subaru s vystuženými stĺpikmi a zosilneným rámom pomáha absorbovať sily pri nárazoch zo všetkých strán, čím sa zlepšuje ochrana všetkých cestujúcich. Motor a prevodovka v prípade čelnej zrážky nevniknú do kabíny, ale zasunú sa pod vozidlo.

SRS* airbagy

Štandardnou súčasťou výbavy úplne nového modelu Outback sú predné SRS* airbagy, predné bočné SRS* airbagy, hlavové SRS* airbagy, kolenný SRS* airbag a SRS* airbag v sedadle spolujazdca, ktoré v prípade nehody zaisťujú vysokú úroveň ochrany všetkých cestujúcich.

* Pozrite sa na podmienky

* SRS: Doplnkový záchytný systém. Účinný len pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.