Bezpečnosť

Špičková bezpečnosť vozidiel Subaru

Subaru kladie bezpečnosť na prvé miesto. Preto už vyše 50 rokov zdokonaľuje testovacie postupy a opakovane testuje svoje pokročilé bezpečnostné prvky.
Automobilka využíva najnovšie, kľúčové technológie na ochranu pred kolíziami a naďalej pracuje na svojej stratégii „človek na prvom mieste“ s cieľom zvýšiť celkovú bezpečnosť a dosiahnuť budúcnosť bez nehôd.

Primárna bezpečnosť

Skvelá viditeľnosť, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky vám zaistia bezpečnosť od momentu nastúpenia do vozidla.

Vysoká viditeľnosť

Horizontálne usporiadaný prístrojový panel a nižšie položený kryt prístrojov sú zárukou širšieho výhľadu z vozidla SUBARU BRZ, takže sa budete cítiť bezpečne a môžete sa sústrediť na radosť z jazdy.

Aktívna bezpečnosť

Kľúčové technológie Subaru umožňujú precízne ovládanie základných úkonov počas jazdy
– šoférovania, zatáčania a brzdenia.

Stabilizačný systém vozidla

Preventívna bezpečnosť

Pokročilé bezpečnostné technológie, napríklad systém EyeSight*¹, pomáhajú predchádzať kolíziám ešte predtým, ako k nim dôjde.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)*²

Senzory umiestnené po obvode vozidla vás upozorňujú na vozidlá vzadu, ktoré jazdia vo vašich mŕtvych uhloch, aby bola zmena jazdného pruhu bezpečnejšia. Systém vás dokáže upozorniť aj na nebezpečenstvo hroziacej kolízie pri cúvaní na ulicu s križujúcimi vozidlami.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)*²*³

Pri zaradenej spiatočke systém pomocou štyroch senzorov na zadnom nárazníku zaznamenáva prekážky za vozidlom. V prípade zistenia prekážky dokáže systém upozorniť vodiča prostredníctvom výstražných zvukových signálov a tiež automaticky aktivovať brzdy s cieľom zabrániť kolízii alebo aspoň zmierniť jej dôsledky.

Natáčacie svetlomety (SRH)

V noci uvidíte lepšie v zákrutách. Funkcia týchto svetlometov je prepojená s ovládaním riadenia, takže svetlá nasmeruje v smere zatáčania vozidla.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)*²*⁴

Počas jazdy v noci lepšie uvidíte a jazda bude bezpečnejšia. Asistent diaľkových svetiel zaznamenáva svetlá iných vozidiel vpredu a v závislosti od jazdných podmienok automaticky zapína a vypína diaľkové svetlá.

Asistenčná technológia pre vodiča Subaru EyeSight

EyeSight*¹, špičkový systém podpory riadenia od spoločnosti Subaru, funguje ako druhý pár očí, ktoré sledujú cestu vpredu. Dve stereokamery zaznamenávajú trojrozmerný farebný obraz. Funkcia rozpoznávania obrazu, ktorá sa svojimi schopnosťami takmer vyrovná ľudskému zraku, dokáže rozpoznať potenciálne nebezpečenstvá, napríklad vozidlá, motorky, bicykle a chodcov*². Upozorní vodiča a v prípade potreby dokonca aktivuje brzdy, aby sa SUBARU BRZ vyhlo hroziacej zrážke, čím znižuje zaťaženie vodiča a zároveň zvyšuje pocit bezpečia počas jazdy.

Adaptívny tempomat

Tento systém je určený na jazdu po diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách podobnej kategórie. Monitoruje odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlosti a snaží sa udržiavať rýchlosť vášho vozidla podľa okolitej premávky. Okrem toho sleduje aj brzdové svetlá vozidla pred vami, aby vám pomohol zachovať tempo v premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním na diaľnici – čo zaisťuje komfort a pohodlie pri dlhých jazdách.

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Ak vozidlo jazdí v rámci pruhu od čiary k čiare alebo ak vybočí z jazdného pruhu, systém vás upozorní výstražným zvukovým signálom a blikaním indikátora, čím pomáha zachovať bezpečnosť jazdy.

Protikolízny brzdový systém*⁵

Keď tento systém zaznamená hroziacu čelnú zrážku, dokáže upozorniť vodiča výstražným zvukovým signálom a blikaním indikátora. Ak vodič nepodnikne žiadne vyhýbacie manévre, systém môže automaticky aktivovať brzdy s cieľom znížiť mieru poškodenia pri náraze alebo zabrániť zrážke.

Systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu

Keď s vozidlom stojíte a systém EyeSight zaznamená, že premávka sa opäť rozbehla, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu výstražným zvukovým signálom a blikaním indikátora vyzve vodiča, aby konal.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy zvolíte režim jazdy dopredu namiesto spiatočky, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky niekoľkokrát krátko pípne, začne blikať indikátor a zníži sa výkon motora, aby ste nenarazili do prekážky vpredu.

* Pozrite sa na podmienky

*¹ Asistenčný systém EyeSight nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jabrzdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Úplné informácie o fungovaní a obmedzeniach systému EyeSight vrátane prvkov uvedených v tejto brožúre nájdete v používateľskej príručke.
*² Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. V záujme bezpečnosti jazdy sa nespoliehajte výlučne na balík pokročilých bezpečnostných systémov. Schopnosti jednotlivých systémov sú obmedzené. Úplné informácie o fungovaní jednotlivých systémov a ich obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu.
*³ Súčasť štandardnej výbavy modelov s automatickou prevodovkou.
*⁴ Súčasť štandardnej výbavy modelov vybavených systémom EyeSight.
*⁵ Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať za každej situácie. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.

Len na ilustračné účely. Nejde o skutočné hodnoty.

Pasívna bezpečnosť

Navrhnuté tak, aby vás v prípade kolízie chránili rôzne prvky, napríklad usporiadanie motora s ohľadom na ochranu kabíny a SRS* airbagy.

Prstencový výstužný rám

SUBARU BRZ ponúka vynikajúcu ochranu pred kolíziou vďaka vysokopevnej vnútornej rámovej konštrukcii, ktorá pri kolízii pomáha odvádzať energiu nárazu mimo priestoru pre cestujúcich a zlepšuje celkovú torznú tuhosť vozidla.

SRS* airbagy

V prípade kolízie poskytujú predné SRS* airbagy, predné bočné SRS* airbagy, hlavové SRS* airbagy a kolenný SRS* airbag pre vodiča lepšiu ochranu cestujúcich.

* Pozrite sa na podmienky

* SRS: Doplnkový záchytný systém. Účinný len pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.