HISTÓRIA SUBARU

Subaru Corporation

Výrobná spoločnosť Subaru Corporation

Spoločnosť Subaru Corporation je najväčším výrobcom osobných vozidiel s pohonom všetkých kolies na svete. Od septembra 1972, keď sa v Japonsku predstavilo prvé sériovo vyrábané osobné auto so systémom AWD, kombi Subaru Leone 4WD Estate Van, až do dnešného dňa (október, 2022) vyrobila spoločnosť zhruba 21 miliónov vozidiel s pohonom všetkých kolies AWD.

Spoločnosť vzišla z japonského technologického koncernu Fuji Heavy Industries, ktorý bol založený v roku 1953 a o rok neskôr predstavil svoj prvý prototyp automobilu. Po tom, ako spoločnosť v roku 1966 uviedla na trh prvý motor typu Boxer a v roku 1972 svoje prvé sériové osobné vozidlo s pohonom všetkých kolies, napokon v roku 1987 zaviedla permanentný pohon všetkých kolies (symetrický pohon AWD), ktorý je dnes pre značku Subaru typický. Spoločne s motorom SUBARU BOXER dnes tvorí základný pilier kľúčovej technológie Subaru, ktorý sa priebežne zdokonaľuje podľa najnovšieho stavu techniky.

Ďalšie informácie v angličtine o spoločnosti nájdete na stránke: SUBARU CORPORATION

Subaru ide za svojím cieľom

Skupina SUBARU nie je veľká automobilka, no po celom svete je naša značka známa ako výrobca vozidiel SUV s pohonom AWD a plochými motormi BOXER pre špecifickú skupinu zákazníkov. Hodnotou, ktorú sledujeme, je vyrábať autá, ktoré zákazníkom prinesú POTEŠENIE Z JAZDY a POCIT ISTOTY. Zákazníci, ktorí nás podporujú, oceňujú vozidlá SUBARU ako partnerov životného štýlu. Spoločne kráčame vpred za zlepšovaním spoločnosti a inšpirujeme našich zákazníkov. Našou víziou je priniesť šťastie všetkým: „Deliver Happiness to All“. Nejde však iba o to priniesť šťastie súčasným zákazníkom, ale aj budúcim generáciám a všetkým, čo prídu po nich. Čelíme rôznym globálnym hrozbám a klimatickým zmenám, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť nenahraditeľné životné prostredie našej Zeme a nájsť cestu ako bezpečne previesť spoločnosť, tento svet a našu planétu do budúcnosti so zachovaním všetkých dôležitých hodnôt pre budúce generácie. Všetci spoločne žijeme na Zemi, prijímame jej dary a chceme sa k nej správať s rovnakou láskavosťou. Ako výrobca automobilov sme sa preto zaviazali prispieť k ochrane životného prostredia uhlíkovou neutralitou do roku 2050 a budeme tento cieľ napĺňať všetkými dostupnými cestami. A to nielen elektrifikáciou našich modelov, ale aj ekologickejším prístupom vo výrobe, v administratíve a všetkých ďalších obchodných aktivitách.

Jedinečný obchodný model SUBARU GROUP

Spoločnosť SUBARU buduje jedinečný obchodný model, aby naplnila svoju víziu byť spoločnosťou, ktorá „Prináša šťastie všetkým“. Namiesto jednoduchého rozširovania priorít v našom podnikaní, produktoch, trhoch a vývoji sa snažíme dosiahnuť udržateľný rast výberom a koncentráciou našich obchodných zdrojov v oblastiach, kde môžeme najlepšie využiť technológie a know-how, ktoré sme si rokmi vybudovali v rámci prístupu orientovaného na človeka Mono-zukuri (Človek na prvom mieste), ktorý si SUBARU kontinuálne udržiava počas celej svojej histórie. V našom automobilovom biznise napríklad vyberáme a zameriavame sa na špecifické oblasti, aby sme poskytli zvýšenú funkčnú hodnotu vo forme bezpečnosti vozidla, odolnosti a vynikajúcej ovládateľnosti. To nám umožňuje ponúkať hodnotu našim zákazníkom vo forme potešenia z jazdy a pocitu istoty.
V dôsledku tohto úsilia naši zákazníci vnímajú vozidlá SUBARU na vyššej úrovni ako len dopravný prostriedok – sú nevyhnutnou súčasťou životného štýlu našich zákazníkov. Naďalej budeme napĺňať očakávania našich zákazníkov a snažiť sa obohatiť životy ľudí. To nám umožní prehĺbiť naše vzťahy s našimi zákazníkmi a zvýšiť hodnotu značky SUBARU.

Prispievanie k celkovej udržateľnosti životného prostredia a dosiahnutiu bezuhlíkovej spoločnosti

SUBARU prispeje k prostrediu a spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka tým, že demonštruje odlišnosť SUBARU prostredníctvom technologických inovácií. Konkrétne je naším plánom zabezpečiť, aby do roku 2030 tvorili aspoň 40 % celosvetového predaja SUBARU batériové vozidlá (BEV) a hybridné elektrické vozidlá (HEV). Naším cieľom je tiež aplikovať technológiu elektrického pohonu na všetky nové vozidlá SUBARU predávané po celom svete do začiatku 30. rokov 20. storočia. Do roku 2050 je naším cieľom znížiť emisie CO2 o 90 % a viac v porovnaní s úrovňami v roku 2010. Aj takto chce spoločnosť SUBARU napĺňať filozofiu udržateľnosti života na tejto planéte.