Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR

PRIEVIDZA

Necpalská cesta 36, 97101 Prievidza

Predaj vozidiel

Ing. Zoltán Kladivík
Adam Kladivík

tel: +421 46 540 75 35
mobil: +421 908 924 779
mobil: +421 903 554 440
mobil: +421 908 291 486
e-mail: subaru@profincar.sk
web: SUBARU Autorizovaný predajca PRIEVIDZA

Otváracie hodiny
Po - Pia: 7:30 - 16:00

*Podmienky testovacej jazdy
Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť MIKONA s.r.o. so sídlom Trenčianska 452, 020 10 Púchov, IČO: 31570364 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OR OS Trenčín, Oddiel : Sro, v.č. : 2094/R v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, mesto za účelom: spracovávania objednávok, možnosti odosielania dokladov a termínu na servis na Vašu e-mailovú adresu alebo možnosť kontaktovať Vás cez telefón o termíne testovacej jazdy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenie a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov..