Novinky

19 Jan, 2012

Svet SUBARU

Hľadáme nových partnerov pre predaj a servis značky Subaru na Slovensku.

Importérom Subaru v Slovenskej republike je od roku 2004 spoločnosť MIKONA, s.r.o. Po podpise kontraktu prevzala predajnú a servisnú sieť. Z pôvodných štyroch predajcov sa do polovice roku 2011 počet partnerov v predajnej a servisnej sieti zvýšil na súčasných jedenásť s rovnomerným pokrytím celého územia Slovenska. Počiatočný predaj približne 50 vozidiel ročne narástol viac ako päťnásobne.


Zmenila sa aj cenová politika, ktorá sa stala viac prozákaznícky orientovanou. K pozitívnym zmenám prispela i výrazná podpora výrobcu Fuji Heavy Industries. Nové generácie jednotlivých modelov a posun vnímania Subaru ako prémiovej značky priniesli i zmenu klientely, ktorú dnes z veľkej väčšiny tvoria firemní zákazníci.

V dôsledku stúpajúceho záujmu o vozidlá našej značky, sme sa rozhodli doplniť sieť autorizovaných partnerov / predajcov /servisov značky Subaru.

Čo očakávame od nového partnera:

  • skúsenosti v odvetví predaja vozidiel
  • vyhovujúcu polohu so showroomom a servisnou dielňou
  • vyhovujúcu finančnú situáciu partnera

Kde hľadáme nových partnerov:

  • Nitra
  • Dunajská Streda
  • Prešov


Adresa importéra
Mikona, s.r.o.
Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava,
tel. 02/ 48 20 22 32
fax : 02/ 48 20 22 30
e-mail: subaru.info@mikona.eu