Novinky

Svet SUBARU

Poistenie auta: Keď vám automobil dokáže znížiť cenu poistenia

11 Mar, 202111 Mar, 202111 Mar, 2021

Poistenie nového automobilu je okrem logického kroku aj zákonná povinnosť. Ceny poistenia sa pohybujú na rôznych úrovniach. To, že cenu poistenia môže znížiť aj samotný automobil, netuší však mnoho majiteľov automobilov.

Povinné zmluvné poistenie auta
Povinnosť uzatvorenia zákonného poistenia auta vyplýva zo Zákona č. 381/2001 Z. z. Táto povinnosť vzniká uvedením vozidla do prevádzky v SR. Inými slovami, každé auto, ktoré sa pohybuje po našich cestách, by malo mať poistenie.

Ak ste majiteľom vozidla alebo nájomca, najneskôr v deň prvého použitia auta by ste mali mať uzatvorenú zmluvu na poistenie auta.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie auta?

Obsah poistenia auta sa môže líšiť od inštitúcie, cez ktorú toto poistenie uzatvoríte. Rôzne poisťovne alebo banky poskytujú v rámci PZP aj nadštandardné balíčky. V základe by však mali kryť vašu zodpovednosť za:

• Škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ale aj škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, prípadne dávky nemocenského poistenia
• Škodu vzniknutú poškodením, odcudzením, stratou alebo zničením veci, ušlí zisk a náklady vynaložené na právne zastupovanie pri uplatňovaní nárokov.

Suma, na ktorú poistenie auta uzatvárate, je zo zákona rovnaká pre všetky inštitúcie. Cena, ktorú za poistenie auta platíte, sa však môže líši a závisí od mnohých faktorov.

Havarijné poistenie auta

Uzatvoriť havarijné poistenie auta vám už zákon neukladá, no nad touto možnosťou sa oplatí zamyslieť. Povinné zmluvné poistenie auta totiž kryje škodu len v prípade, že nie ste vinníkom nehody.

Pri havarijnom poistení auta existuje väčšia miera voľnosti pri výbere balíku a produktu, ktorý využijete. Havarijné poistenie sa vám oplatí najmä pri nových automobiloch alebo jazdených automobiloch, ktorých vek nepresiahol 15 rokov.

V rámci havarijného poistenia si môžete pripoistiť napríklad:
• Škodu spôsobenú hlodavcami
• Škodu spôsobenú živlom
• Škodu spôsobenú vandalizmom
• Škodu spôsobenú krádežou

Keď vám auto šetrí financie

Nie je tajomstvom, že ceny poistenia sa odvíjajú aj od „histórie“ vodiča. Ak ste spôsobili nehodu, resp. poistné plnenie, môžete počítať s navýšením poplatku za poistenie auta.

Dnešná doba technológií však prináša výhody v podobe asistenčných systémov, kedy samotný automobil dokáže aktívne zabrániť nehode. Pri automobiloch značky Subaru je to práve technológia EyeSight. Vo svojej poslednej generácií využíva stereo kamery, aby vytvorili trojrozmerný model okolia.

EyeSight obsahuje Asistenta proti kolízneho brzdenia. V prípade hrozby zrážky s iným vozidlom alebo prekážkou, vás najprv upozorní zvukový signál a rozsvietenie kontrolky. Ak napriek tomu včas nezareagujete, systém začne automaticky brzdiť, aby zrážke zabránil.

Nepodceňujte údržbu automobilu

Aby ste mohli zabrániť kolízii, je nutné, aby vaše vozidlo bolo v stopercentnom stave. Vďaka autorizovanému servisu Subaru si môžete byť istý, že Vaše vozidlo je pripravené zvládnuť všetky nástrahy, ktoré vás na ceste môžu stretnúť. V autorizovanom servisnom stredisku zabezpečíme prehliadku certifikovanými technikmi a špeciálnymi nástrojmi, ktoré umožnia presnú a efektívnu diagnostiku. Po servisnej prehliadke budete navyše odchádzať s najaktuálnejšou verziou softvéru riadiaceho systému.

Nehodám je vždy najlepšie sa vyhnúť a to bez ohľadu na druh povinného poistenia auta alebo príplatkového poistenia. Najlepšou prevenciou nehôd je možnosť spoľahnúť sa na vaše vozidlo. Vyberte si preto vozidlo, ktoré je bezpečné a keď to budete potrebovať, pomôže vám ochrániť zdravie vaše, ako aj zdravie vašich najbližších.