Bezpečnosť

Špičková bezpečnosť vozidiel Subaru

Keď vám automobil dáva pocit istoty, život je príjemnejší. Preto je pre Subaru bezpečnosť na prvom mieste. Spoločnosť Subaru, začínajúca ako výrobca lietadiel, sa počas celej svojej histórie drží zásady „človek na prvom mieste“. Preto neustále vylaďuje, testuje a preveruje účinnosť svojich vyspelých bezpečnostných technológií, ktoré vyvíja už vyše 50 rokov. Prostredníctvom najmodernejších systémov na ochranu pri nehodách a ich prevenciu a tiež jedinečných technológií, ako sú globálna platforma Subaru a symetrický pohon všetkých kolies, Subaru nepretržite pracuje na vylepšovaní celkovej bezpečnosti s víziou absolútne beznehodovej budúcnosti.

Primárna bezpečnosť

Primárna bezpečnosť sa odvíja od základného návrhu konštrukcie. Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

Výhľad do všetkých strán

Optimálna poloha vodiča za volantom, výška okien a starostlivo umiestnené stĺpiky karosérie zaručujú vynikajúci výhľad vo všetkých smeroch. Mŕtve uhly sú minimálne, takže vodič má dobrý prehľad o situácii v okolí vozidla.

Aktívna bezpečnosť

Technológie aktívnej bezpečnosti, napríklad symetrický pohon všetkých kolies alebo globálna platforma, umožňujú presné ovládanie vozidla vďaka dokonalému vyladeniu základných aspektov, teda pohonu, riadenia a brzdenia. Vďaka tomu si môžete vychutnať každú jazdu s pocitom istoty.

Automatické podržanie vozidla v zabrzdenom stave (AVH)

Znižuje únavu vodiča po zastavení na semaforoch, v dopravnej zápche alebo na svahu. Po úplnom zastavení systém AVH udrží vozidlo bez pohybu, dokonca aj keď zložíte nohu z pedála.

Systém riadenia dynamiky vozidla

Systém počas zatáčania upravuje rozdeľovanie krútiaceho momentu ako aj výkon motora a pribrzďovanie jednotlivých kolies. Zlepšuje tak správanie vozidla v zákrutách aj jeho schopnosť vyhnúť sa nebezpečenstvu.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka nízko položenému ťažisku, vylepšenému zaveseniu kolies a vyššej tuhosti dokáže vozidlo okamžite reagovať na povely vodiča, čo zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Preventívna bezpečnosť

Pokročilé bezpečnostné technológie, napríklad systém EyeSight*, pomáhajú účinne predchádzať nehodám.

Svetlomety s natáčaním podľa riadenia (SRH)

Doprajte si v noci lepší výhľad za roh a tým aj bezpečnejšiu jazdu. Tieto svetlomety sa natáčajú podľa polohy volantu, a teda nasmerujú svetlá presne tam, kam vozidlo zatáča.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)

Dokáže automaticky prepínať medzi diaľkovými a stretávacími svetlami podľa aktuálnych jazdných podmienok, čo zaručuje lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť pri jazde v noci.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

Senzory v zadných rohoch upozorňujú vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle. Zvyšujú tak bezpečnosť pri zmene jazdného pruhu a varujú pred hroziacou zrážkou pri cúvaní.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)

Pomáha zabrániť zrážke pri cúvaní, alebo zmierniť následné škody. Prostredníctvom štyroch senzorov rozpoznáva prekážky za vozidlom a upozorňuje na ne vodiča pomocou zvukových signálov. Okrem toho môže automaticky aktivovať brzdy.

Asistenčné technológie od SUBARU

V spoločnosti Subaru veríme v CELKOVÚ BEZPEČNOSŤ. Jej dôležitou súčasťou sú protikolízne bezpečnostné technológie, ktorých úlohou je predchádzanie samotným nehodám. Preto sme vytvorili špičkový asistenčný systém Subaru EyeSight. Systém EyeSight slúži ako druhý pár očí, ktorý sleduje cestu pred vozidlom. Pomocou dvoch stereokamier zaznamenáva trojrozmerný farebný obraz, v ktorom dokáže vynikajúco rozpoznávať objekty. Touto schopnosťou sa takmer vyrovná ľudskému zraku.
Na základe obrazu z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť a vzdialenosť objektov. Rozpoznáva nielen vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov. Pri zistení nebezpečenstva systém upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby pomohol predísť nehode. Systém EyeSight v modeli SUBARU XV tak zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia.

Adaptívny tempomat

Pohodlie na dlhých cestách vám prináša adaptívny tempomat, ktorý neustále sleduje vzdialenosť od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí a na základe týchto údajov udržiava nastavený odstup. Je užitočný najmä na diaľniciach a rýchlostných cestách. Dokáže zaznamenať vozidlo pred vami a jeho brzdové svetlá, vďaka čomu udržiava vhodné tempo vozidla aj v premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním.

Núdzový asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Ak systém zistí, že vozidlo vybočuje z jazdného pruhu a súčasne rozpozná iné vozidlá vedľa neho, za ním alebo v protismere, zaznie výstražný zvukový signál, zobrazí sa výstražná obrazovka ako upozornenie pre vodiča a systém skoriguje riadenie bez ohľadu na to, či sú zapnuté smerové svetlá

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Keď zastavíte, napríklad na semaforoch, a vozidlo pred vami sa opäť pohne, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou vyzve na rozjazd.

Systém autonómneho núdzového riadenia

V situáciách, keď zásah protikolízneho brzdového systému nestačí, sa aktivuje systém autonómneho núdzového riadenia. Ten pomocou stereokamery a zadného radaru deteguje značenie jazdných pruhov a posudzuje, či je dostatok priestoru na bezpečné vyhnutie sa kolízii s objektom pred vozidlom. Ak áno, systém aktivuje funkciu automatickej podpory riadenia, aby vodičovi pomohol vyhnúť sa kolízii.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Ak sa pred vozidlom nachádza prekážka a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, systém vás na to môže upozorniť zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou. Súčasne obmedzí výkon motora, aby minimalizoval silu možného nárazu a poškodenie prednej časti vozidla.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Ak sa pred vozidlom nachádza prekážka a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, systém vás na to môže upozorniť zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou. Súčasne obmedzí výkon motora, aby minimalizoval silu možného nárazu a poškodenie prednej časti vozidla.

* Pozrite sa na podmienky

*1 Asistenčný systém EyeSight nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému EyeSight nájdete v návode na obsluhu vozidla.

Len na ilustračné účely. Nejde o skutočne namerané hodnoty.

Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Jazdite bezpečne a nespoliehajte sa výhradne na systém monitorovania vodiča. Funkcie systému monitorovania vodiča majú isté obmedzenia. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému nájdete v návode na obsluhu vozidla. Ďalšie detaily si vyžiadajte od svojho predajcu.

Pasívna bezpečnosť

Prvky pasívnej bezpečnosti zaručujú vašu bezpečnosť v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS*.

Prstencový výstužný rám

Prstencový výstužný rám teraz lepšie využíva panely z vysokopevnostnej ocele a bol prepracovaný tak, aby ešte účinnejšie absorboval energiu nárazu vo všetkých smeroch.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Vďaka snahe o dosiahnutie čo najnižšej polohy ťažiska sa konštruktérom pri vývoji globálnej platformy SGP podarilo umiestniť motor a prevodovku nižšie než kedykoľvek predtým, takže pri nehode neohrozia posádku v kabíne.

Airbagy SRS*

V rámci štandardnej výbavy ponúka nový Outback predné airbagy SRS*, predné bočné airbagy SRS*, hlavové airbagy SRS*, kolenný airbag SRS* a airbag SRS* v sedadle predného spolujazdca. Spoločne poskytujú všetkým cestujúcim vyššiu mieru ochrany v prípade zrážky.

* Pozrite sa na podmienky

* SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.