Bezpečnosť

Dokonalá bezpečnosť, kam sa pozriete.

V oblasti bezpečnosti sa spoločnosť Subaru vydala opäť o niečo ďalej a už viac ako päťdesiat rokov znova a znova testuje pokročilé bezpečnostné systémy. SOLTERRA prináša kompletný rad našich inovatívnych systémov na prevenciu a predchádzanie kolíziám, napríklad systém SUBARU Safety Sense*, ako aj GLOBÁLNU PLATFORMU e-SUBARU, našu doteraz najpevnejšiu platformu, ktorá chráni aj akumulátor. Vďaka našej univerzálnej a všestrannej bezpečnostnej výbave sme čoraz bližšie k beznehodovej budúcnosti.

* SUBARU Safety Sense je systém na podporu vodiča, ktorý nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok.
Za bezpečnú a pozornú jazdu, sledovanie okolia a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič.
Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je počasie, podmienky na cestách či stav vozidla.
Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému SUBARU Safety Sense nájdete v návode na obsluhu vozidla.

SUBARU Safety Sense

Protikolízny systém (PCS)*

Dynamický radarový tempomat (DRCC)

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu

Systém núdzového zastavenia počas jazdy

Asistent proaktívneho riadenia

* Pozrite sa na podmienky

* Protikolízny systém nemusí fungovať za každej situácie. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému SUBARU Safety Sense.

Bezpečnostné funkcie Subaru

Asistent bezpečného vystupovania (SEA)

Keď vozidlo stojí, zadný radar zaznamenáva vozidlá alebo bicykle približujúce sa zozadu a pomocou výstražnej kontrolky vo vonkajšom spätnom zrkadle upozorní cestujúcich na možnú kolíziu. Ak následne otvoríte dvere, zaznie zvukový signál, aby sa zvýšila úroveň výstrahy.

Systém brzdenia a podpory pri parkovaní (PKSB)

Kamera pri cúvaní rozpoznáva prítomnosť chodcov v dráhe modelu SOLTERRA a vodiča upozorní výstražným zvukovým signálom. Ak systém vyhodnotí, že dôjde ku kolízii, automaticky zabrzdí, aby zabránil zraneniam alebo škodám, prípadne zmiernil následky.

* Pozrite sa na podmienky

* Len na ilustračné účely. Nejde o výsledky skutočných meraní.