​TECHNOLÓGIA EYESIGHT

Špičkové asistenčné technológie pre vodiča

Unikátny systém EyeSight dokáže už v ranom štádiu detekovať hroziace nebezpečenstvo a následne zabrániť kolízii, alebo aspoň minimalizovať škody.

Ako EyeSight funguje?

Systém EyeSight využíva dvojicu kamier, ktoré fungujú podobne ako ľudské oči. S ich pomocou si neustále vytvára trojrozmerný model okolia, takže dokáže rozpoznať nielen vozidlá, ale aj chodcov alebo cyklistov. A hlavne - presne stanoviť ich vzdialenosť, rýchlosť a smer pohybu.

Čo všetko EyeSight dokáže?

ADAPTÍVNY TEMPOMAT

Systém EyeSight dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú vodičom rovnako ako klasický tempomat. To však nie je všetko. Okrem toho disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, ktorá monitoruje odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí. Keď vpredu zaznamená iné vozidlo, bude upravovať rýchlosť tak, aby nastavený odstup ostal zachovaný. Ovládaním motora, prevodovky aj bŕzd udržiava systém rýchlosť vozidla v súlade s okolitou premávkou, a to v širokom rozsahu rýchlostí od 0 do približne 180 km/h. Adaptívny tempomat je určený predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách, pričom dokáže reálne rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach až do úplného zastavenia. Táto veľmi užitočná funkcia zvyšuje komfort vodiča pri dlhých cestách.

UPOZORNENIE NA NEROVNOMERNÚ JAZDU V PRUHU A OPUSTENIE JAZDNÉHO PRUHU

Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy a v rámci jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej strany na druhú, systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu zapne zvukový signál a rozbliká príslušnú kontrolku, aby vám pomohol zachovať si ostražitosť. Uvedený systém sa však aktivuje až pri rýchlostiach vyšších ako približne 60 km/h. Ak počas jazdy rýchlosťou vyššou ako cca 50 km/h neúmyselne prejdete k hranici jazdného pruhu a začnete z neho vychádzať bez zapnutia príslušného smerového svetla, systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu vás na túto situáciu upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

UPOZORNENIE NA ROZJAZD VOZIDLA VPREDU

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

ASISTENT PRE UDRŽANIE VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU

Pri jazde na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách dokáže asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu pomocou stereokamery monitorovať značenie jazdných pruhov a rozpoznať, keď vozidlo začne vybočovať zo svojho jazdného pruhu. Pri rýchlostiach približne nad 65 km/h pomáha vodičovi ovládať volant tak, aby vozidlo nevybočilo z jazdného pruhu, a tým zvyšuje bezpečnosť jazdy.

PROTIKOLÍZNY BRZDOVÝ SYSTÉM

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, upozorní vás na to pomocou zvukového signálu a kontrolky na prístrojovej doske. Ak vodič napriek tomu nepodnikne žiadny vyhýbací manéver s cieľom zabrániť zrážke, systém začne automaticky brzdiť, aby znížil silu nárazu, prípadne zrážke úplne zabránil, ak to bude možné.

PROTIKOLÍZNY SYSTÉM RIADENIA ŠKRTIACEJ KLAPKY

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, rozbliká príslušnú kontrolku a zníži výkon motora, aby vám pomohol zabrániť čelnému nárazu.

Upozornenie

Asistenčný systém EyeSight nemusí fungovať optimálne pri všetkých jazdných podmienkach. Za pozornú a bezpečnú jazdu je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému EyeSight závisí od viacerých faktorov ako je technický stav vozidla, poveternostné podmienky, alebo stav vozovky.